حقایق کتمان شده concealed facts

این وب بین المللی است و از بیش از 70 کشور در سراسر جهان بازدید کننده دارد Please comment
مشخصات بلاگ

... جنگ نرم؛ یعنی جنگ به وسیله‌ی ابزارهای فرهنگی، به وسیله‌ی نفوذ، به وسیله‌ی دروغ، به وسیله‌ی شایعه‌پراکنی؛ با ابزارهای پیشرفته‌ای که امروز وجود دارد، ابزارهای ارتباطی ای که ده سال قبل و پانزده سال قبل و سی سال قبل نبود، امروز گسترش پیدا کرده. جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم. "بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور 4/9/1388"

در این وبلاگ قصد دارم واقعیت های کتمان شده در مورد اسلام و مبانی آن و سیره بزرگان اسلامی را به زبان ساده و روشن، برای مردم جهان که دور از کشورهای اسلامی هستند و به جبر رسانه ها مدام خبرها و تبلیغات دروغ در این موضوعات می شنوند به نمایش بگذارم.

بنابر این محوریت زبان در این وبلاگ، زبان رسمی دنیا یعنی زبان انگلیسی است.

This web is international and has many visitors from more than 70 countries throughout the world

Please comment

چرا راه را بر حجاج بستید؟

Why close the way to pilgrims?


مقامات سعودی باید پاسخگو باشند

Saudi officials should be held accountable


مردم ایران از فاجعه دردناک منا بسیار متاثر شده اند و در همه جا بخصوص فضای مجازی اعتراض خود را بیان می کنند. در زیر نمونه ای از نظرات مردم در مورد این حادثه تاسف بار را که در یک سایت قرار داده بودند نوشته ام:

The Iranian people have been affected by the very painful disaster of Mena and everywhere, especially cyberspace express their protest.

The following are some of the comments people are saying about this tragic incident that had been written on a site:


_ من دوسال گذشته اربعین در کربلا بودم میدونی روز اربعین تو کربلا چند نفر جمع شده بودن ؟ حدودا 20 میلیون نفر. که در حدود 5 برابر جمعیت حج تمتع میشه . شهر کربلا دیگه جایی برای ادم نداشت.اما ایا شما جایی شنیدی که اونجا کوچکترین اتفاق مشابهی افتاده باشه.

_ At last two years in Arbaeen (Fortieth) I was in Karbala, do you know how many people had gathered in Karbala Fortieth day? About 20 million people! That's about 5 times the population of Hajj,

Karbala had no other place for man, But have you heard somewhere that there was happen even the same thing?

 

جای دوری نمیریم همین شهر خودم مشهد.هر سال لحظه تحویل سال حدود 3 میلیون نفر یه جا جمع میشن .من که سی ساله اینجام تا حالا ندیدم همچین اتفاقی افتاده باشه.

For example, the city of Mashhad in Iran, every year, at the moment of the new year about 3 million people come together, I have lived here for thirty years but I have ever seen this happen.

 

حکومت ال سعود متاسفانه با مشکلاتی که برای جهان اسلام از یمن و بحرین گرفته تا سوریه وعراق درست کرده وبا سرگرمی های مهمی! مثل بمباران زن و بچه مردم و ازمایش تسلیحات امریکایی واسراییلی رو سر مسلمونا که داره دیگه وقتی برای کارهای بی اهمیتی! مثل خدمت به ضیوف الرحمن نداره.

Unfortunately,with the problems that al-Saud has made for the world of Islam, such as Yemen and Bahrain to Syria and Iraq, and with great entertainment! Such as the bombing of women and children, Israel and American weapons test on Muslims, has no time for unimportant things! like to serve Guests house of God .

 

تبدیل کردن مناسک حج به یه فضای امنیتی شدید هم از دیگر هنر های سردمداران ال سعود خاینه. مراسمی که 1400 سال در حال انجامه فکر نمیکنم دیگه توش چیز پیش بینی نشده ای بمونه. هر سال همین جمعیت هرسال همین گرما و هرسال همین مردم بودن چرا باید امسال که ال سعود سرگرم کشتار مسلمانان یمنه همچین اتفاقی  بیافته؟

Converting a pilgrimage to a severe security environment is some of other arts  traitor leaders of the al-Saud .

The ceremony that is underway for 1400 years, I do not think  something unexpected stay.

Every year the same population, Every year the same heat, Every year the same people, Why should this year that al-Saud is killing Muslims in Yemen Such happen?


 

_ اتفاق یک بار میفته ولی اگه تکرار بشه عمدی هست . سادگی محضه اگه حتی خیال بکنی سوء مدیریت عربستان دلیل هست. سقوط جر ثقیل و کشته شدن حجاج در منا همش عمدیه . این حوادث زمانی اتفاق نخواهند افتاد که مدیریت برگزاری مراسم حج خانه خدا از خاندان خائن سعودی گرفته بشه. اینها رگ وریشه یهودی دارن و از کشتن مسلمونا در مراسم حج لذت می برن

Event happens once, but if repeated will be intentional. It is sheer simplicity even if you think mismanagement of Saudi Arabia is the reason. Fall Crane and killing of pilgrims in Mena is all intentional.

These events will not occur when the management of Hajj ceremony the house of God from taken from the house of a traitor Saud.

They enjoy killing Moslems in Hajj.

_ گذشته از بی کفایتی آل سعود و اینکه علت چیست باید به این مهم توجه کرد که چرا حادثه جرثقیل در جایی که مقام ابراهیم قرار دارد که محل نماز گزاری شیعیان است اتفاق می افتد،وچرا این حادثه دلخراش زمانی اتفاق می افتد که گروه اول که شیعیان هستند (هند،پاکستان،مالزی وایران)وهتلی که آتش میگیرد هتلیست که شیعیان در آن اقامت دارند.....

باید از حجاج شهید کالبد شکافی بعمل بیاد چرا که ممکن است دولت سعودی که همواره دشمن تشیع می باشد گاز ویا مواد شیمیایی خفه کننده در محل انداخته باشد

Aside from the incompetence of Saud and what is the cause, It should be noted that why the crane incident happened where located Magham Ebraham where Shiites pray

And why this tragic incident happens when the first group

of Shiites are (India, Pakistan, Malaysia and Iran) and hotel that ignites is the same hotel that Shiites reside.

Martyr pilgrims should be autopsy because may be the Saudi government that is always the enemy of Shia, put suffocating gas or chemicals in place.

_...معلومه که دولت بی لیاقت عربستان علت آنرا تقدیر الهی اعلام میکند بدون آنکه از بستن مسیر اصلی که بدلیل عبور پسر خونخوار شاه عربستان بسته شده بود،همان پسری که هزاران شیعه را در یمن به خاک وخون کشید وشیعیان بحرین را زندانی وشکنجه می دهد.

باید دولت منفور عربستان توجیه قابل قبول به افکار عمومی ارایه دهد. در پایان طلب مغفرت برای درگذشتگان وصبر وبردباری برای خانواده آنان دارم و خود را شریک در غم آنها می دانم.

It is obvious that incompetent government of Saudi Arabia announces the reason of accident as “Divine destiny”, Without speak about closing the main route that was because of passing bloodthirsty son of the king of Saudi Arabia, The boy who killed thousands of Shiites in Yemen And jailed Bahrain's Shiites and tortures.

Unpopular government of Saudi should provide justification acceptable to public opinion.

At the end I ask mercy for the dead and patience to their families and I,m grieved with them.

_ آل سعود دستش به خون مردم بی گناه آلوده است بنابراین حادثه عمدی منا را به وجود آورد تا از ایرانی ها و مسلمانان انتقام بگیرد مطمئن باشید باز هم به طریق های مختلف و بهانه های واهی مردم بی گناه را می کشد باید آل سعود لعنت‌الله را از سرزمین وحی بیرون کرد

_ این نتیجه هوس بازی شاه فاسد وجانشین به حق ابوجهل است ده سال برادران صهیونیستش نمی توانستند این همه مسلمان را بکشند او در مدت کمتر از یک ساعت اینگونه مسلمانان را قتال عام کرد محاکمه و مجازات او بر مسلمانان واجب است به چای تامین امنیت مسلمانان در جزایر فرانسه مشغول هوس بازی شد چنین انسانی کی لیاقت سر پرستی اماکن مقدس مسلمانان را دارد

_ اگر تقصیر از حجاج بودهرساله می بایست شاهد چنین حادثه ای می بودیم .آل سعود منتظر آبرو ریزیهای بیشتر از این باشد.

_ چرا مسیر خیابان را بسته بودند و اطاع رسانی نکرده بودندکه این جمعیت پشت ماشین جمع شود و چرا مسیر در خروج را یکدفعه باز کردند از ابتدا باز نبود تا حجاج عبور کنند و اذدحام جمعیت نشود چرا وقتی اذحام جمعیت و گشته شدن حجاج را دیدن راه اصلی را باز نکردند و ماشین را بر نداشتن تا 1300 گشته شوند طرح بعضی سوالات و دفاع از آدم کشی 1300 نفر حجاج بی گناه 2000نفر مجروح و گم شده به دور از عفل است

_ حکومتی که عقبه یهودی دارد قطعا اعتقادی به مناسک حج ندارد تا برای آن ارزش قائل شود و حکومتی که مناسک حج برای آنان چیزی جز منافع و درآمد ملی محسوب نشود و از یک حکومت ساختگی بدست انگلیس در ام القری جهان اسلام که در حد تشریفات برای حج اهمیت قائل نباشد انتظاری بهتر از این در مدیریت این کنکره عظیم جهانی وجود ندارد.

_ من با اینکه پزشکم و شاید تا حالا شاهد فوت افراد زیادی بودم ولی واقعا این عکسها و این ماجرا من رو داغون کرد ... شدید و عمیق داغون شدم .... ننگ بر عربستان صعودی! ... کشوری که همه تمرکز خودش رو گذاشته برای کشتن آدمهای بیگناه ، معلومه که نمیتونه عملکرد اصلی خودش رو درست انجام بده ... حاکمان آل صعود؛ هرگز کوچکترین درکی از خدا ندارن ! اونا فق به اسم دین ، دارن مردم رو از دین دور میکنن

_ آل سعود نمیدونه به تربیت داعشی ها بپردازه یا تربیت تروریسم یا کشتار زنان و مردان و کودکان یمنی وخراب کردن بیمارستانهای اونجا..دیگه وقت مدیریت حج رو نداره..اگرم سالهای قبل این اتفاقها پیش نیومده بخاطر این بوده که قبلا از داعش خبری نبوده

_ حکام عربستان بجای غرور باید عذر خواهی کنند و استعفای بی لیاقتی شان را تحویل دهند . گروهی بیطرف و مسلمان باید حرم امن الهی را در ایام حج مدیریت کنند.

نظرات  (۱)

بسیار عالی بود خسته نباشین

مرگ بر آل سعود

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی